O mnie

Katarzyna Gros

Ukończyłam – 5 letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalizacjach: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Jestem też trenerem umiejętności psychospołecznych (Śląska Szkoła Trenerów „Gniazdo”).
Studiowałam w ramach 4 – letniego kursu Psychoterapii Tańcem i Ruchem ( podejście integrujące pracę psychologiczną z procesami zachodzącymi w ciele). Moimi nauczycielami Psychoterapii Tańcem i Ruchem byli m.in.: Joan Chodorow, Karni Ishai, Penelope Best, Sue Curtis, Prof. Bonnie Meekums, Lorna Hauff, Susan Scarth, Jeanette MacDonald, Aleksandra Rayska, Izabela Guzek, Jekatierina Mirlina, Małgorzata Wiśniewska, Zuzanna Pędzich, Justyna Torłop – Bajew, Agnieszka Sokołowska, Ania Kowalska – Catalano.
Brałam udział w rocznym kursie „Psychoterapia i Poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Tam również kończyłam dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii.

Kończyłam również cykl szkoleń z zakresu arteterapii u prof. Wiesława Karolaka.

Aktualnie współpracuję z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną In Corpore (filia w Dąbrowie Górniczej) oraz z Niepublicznym Specjalistycznym Przedszkolem Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Katowicach jako psycholog oraz psychoterapeuta. Prowadzę też prywatny Gabinet Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Katowicach.

Do tej pory doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywałam m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach (staż), Poradni Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej (staż), na oddziale dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Chorzowie (praktyki), Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, placówkach oświatowych (przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum), fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Koordynowałam i realizowałam projekty „Aktywne ciało – Aktywny Umysł Seniora”, „Twórczy Ruch z Dziećmi”.