PSYCHE – SOMA

Nazywam się Katarzyna Gros. Miło powitać Cię na mojej stronie.

Naturalnym są sytuacje, w których potrzebujesz wsparcia innych ludzi, tak na co dzień. W procesie psychoterapii możesz przyjrzeć się źródłom swoich trudności, które nawracają w Twoim życiu. Masz możliwość wyrażenia tego, czego nie wolno Ci było pokazywać w dzieciństwie. Możesz zwiększyć też świadomość uczuć, emocji i tego jak one przejawiają się w ciele. Jest to punkt wyjścia dla lepszej ich samoregulacji. Psychoterapia jest szansą na poprawę komunikacji.

Moja praktyka psychoterapeutyczna opiera się przede wszystkim na podejściu psychoterapii tańcem i ruchem. Jest to nurt zorientowany na ciało, na doświadczanie, działanie, kreatywność. Poza słowami obecna jest również praca z ciałem, głosem, ruch, rysunek. Nie stosuję dotyku. Poruszamy aktywną wyobraźnię. Poznajemy to,  co nieświadome. Docieramy do pamięci ciała. Niewerbalne metody są pomocne,  a często nawet niezbędne, żeby przepracować emocje, doświadczenia, traumy, które trudno wyrazić słowami. Odkrycia neurobiologii potwierdzają, że zaangażowanie kreatywnej prawej półkuli mózgu pomaga w przepracowaniu traumatycznych doświadczeń. Pracuję ze snami, z baśniami. Aby zaszły zmiany, na różnych poziomach – psychologicznym, ale i neurobiologicznym (nowe połączenia neuronalne), cielesnym (inny sposób poruszania się, doświadczania swojego ciała) potrzeba czasu. Pracuję długoterminowo, co najmniej pół roku lub rok, ale często 2-3 lata lub dłużej. Korzystam również z wiedzy i doświadczenia z innych kierunków psychoterapeutycznych, głównie z podejścia psychodynamicznego oraz analizy jungowskiej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuję pod superwizją. Moimi pacjentami są zarówno dzieci, młodzież i osoby dorosłe.